Słowa w 2D

Tak, to reprezentacja słów z DBpedii w dwóch wymiarach. A właściwie reprezentacja 10 tysięcy losowo wybranych słów z DBPedii.