A jak być inaczej ma? Tylko potrzebne 😉

wget z opcjami

wget --user-agent=Mozilla --content-disposition \
  -E -m -N -r \
  --reject svg,png,jpeg,jpg,gif,js,ttf,svg,png,jpeg,jpg,gif,js,ttf,zip,rar,7z,msi,exe,run,dmg,pkg,mp4,mpeg,mpg \
https://www.co.pobrac.z.internetu/ \
  -X fonts,photo

Po kolei, co oznacza co?

  • -E (–adjust-extension) – zapis dokumentów HTML/CSS z właściwymi rozszerzeniami.
  • -m – tworzy obraz strony
  • -N – nie pobiera ponownie plików, chyba że są nowsze niż lokalne.
  • -r – rekurencyjnie przeszukuje w głąb
  • –reject – odrzucenie plików o określonych rozszerzeniach
  • -X – wyłączanie katalogów, do których wget nie będzie zaglądał (przydatne przy rekurencyjnym pobieraniu)

listowanie zamontowanych dysków

lsblk -o NAME,FSTYPE,LABEL,MOUNTPOINT,SIZE,MODEL

wyłączanie gdm dla ubuntu

sudo systemctl set-default multi-user.target

zaś przywrócenie:

sudo systemctl start gdm3.service

instalacja modelu językowego spacy

python3 -m spacy download pl_core_news_lg

403 podczas requests.get w pythonie

Na stronie https://www.zenrows.com opisane zostały fajne sposoby