Na naszym huggingface udostępniamy szereg modeli:

Oparte o architekturę gpt:

Modele encoderów:

Modele do systemów odpowiadania na pytania:

Modele do przetwarzania tekstu:

Inne modele, pochodne procesu uczenia:


W oparciu o modele wektorowe word2vec, opracowaliśmy listę podobieństwa semantycznego